Om företaget

Detta är Säkert Företag.

Säkert Företag grundades 1996 och består av konsulter med bakgrund inom både polisen och räddningstjänsten samt ekonomer, IT- och miljökonsulter. Vi arbetar med företags och offentliga förvaltningars säkerhetsfrågor, från managementnivå ner till detaljfrågor rörande lås och bevakning. Säkerhetsarbetet delas in i följande delområden: förebyggande säkerhet, skadebegränsning, brottsutredning samt utbildning inom ett flertal säkerhetsområden.

Affärsidé

Säkert Företag är ett oberoende konsultföretag som analyserar samt åtgärdar risk och hotbilder.  På så sätt hjälper vi vår kund att höja både produktivitet och kvalitet.

Vision

Säkert Företag ska vara det naturliga valet för leverans av säkerhetstjänster för större företag, organisationer och förvaltningar.

 

Kreditvärdighet

UC Kreditvärdighetsdiplom