Bedrägeri

Trolöshet mot huvudman / Förskingring

Trolöshet mot huvudman / Förskingring

Oegentligheter från anställda förekommer såväl inom privata som offentliga sektorn. Har du drabbats av stölder eller interna bedrägerier hjälper vi dig att utreda brott samt att förebygga att du drabbas igen. Vi förbereder det civilrättsligt, arbetsrättsligt och straffrättsligt.

FöretagService, Rådgivning

FöretagService, Rådgivning

Bedrägerifakturor är ett växande problem för svenska företag. Med vårt servicepaket slipper du oroa dig om ditt företag drabbas. Vår juridiska service hanterar hela processen och du kan ägna dig åt annat.

Läs mer om tjänstens innehåll
Referenser

Referenser

Här finner du några av referenserna från våra tidigare kunder om vilka problem de haft och hur de uppfattat våra tjänster.

Läs mer
Kontakta oss

040-611 90 50

E-post info@sakertforetag.se
Sallerupsvägen 92, 212 28 Malmö