Säkert Företag ingår samarbete med fd överåklagare Sven-Erik Alhem

Säkert Företag startar samarbete med f.d. överåklagare Sven-Erik Alhem.

Ett säkert företag måste som bekant beakta både yttre och inre risker. Ansvaret för arbetsmiljön enligt arbetsmiljölagen är synnerligen omfattande för varje företagare. Inte minst gäller detta kraven på kontinuerliga riskbedömningar i syfte att göra arbetsmiljön så säker som möjligt för alla anställda och verksamma på en arbetsplats.


Säkert Företag har nu träffat ett samarbetsavtal med tidigare överåklagaren Sven-Erik Alhem, som under många år inom rättsväsendet varit verksam med arbetsmiljöfrågor. Sven-Erik Alhem har också varit en flitigt anlitad föreläsare inom området.
Säkert Företag kan nu erbjuda företag att anlita Sven-Erik Alhems tjänster. Det kan t ex gälla en föreläsning med temat: ”Hur skall jag bäst bedriva min verksamhet från arbetsmiljösynpunkt för att göra arbetsmiljön så säker som möjligt och därigenom minimera risken för att polis och åklagare kommer in i bilden?” Det kan också gälla att Sven-Erik Alhem anlitas under sekretessavtal att bistå verksledning med konkreta råd om riskbedömningar och förfarandet kring dessa.

 

För intresse och bokning av föreläsaren Sven-Erik, kontakta oss på 040-611 90 50 eller maila oss till info@sakertforetag.se så berättar vi mer.


Sven-Erik Alhem är även samhällsdebattör och skriver krönikor i b la tidningen Expressen/Kvällsposten.