april 2016

Säkert Företag varnar för CTB-Locker

CTB-Locker, även kallat Critoni, är ett virusprogram som krypterar filer och dokument på datorn. För att få tillgång till de krypterade filerna igen kräver personerna bakom virusangreppet att man betalar in en hög summa i utbyte mot en krypteringsnyckel. Viruset uppdateras ständigt för att hålla krypteringsnyckeln så svårlöst som möjligt.