februari 2016

Säkert Företag utbildar skolpersonal i att möta väpnat våld, Skånska Dagbladet

Måndagen den 2 februari fick skolledningarna på Skurups skolor utbildning i frågorna av Säkert Företag.


Det finns en tydlig statistik för att våldet har ökat på skolorna. Men när det gäller vapen på skolorna är troligen mörertalet stort. Det finns en indikation på att antalet vapen har ökat, men inga tydliga siffror.

 

Läs mer om artikeln i Skånska Dagbladet här