januari 2016

Krishanteringens best practice!

Gång på gång drabbas svenska företag och myndigheter av det oväntade, det vi aldrig kunde tro skulle hända, det som inte fick ske - och gång på gång syns faktorerna som avgör hur du går ur en händelse, stärkt eller försvagad.

Det här är framgångsfaktorer, varenda gång!

- Fokusera på rätt saker, i rätt ordning. Inse vad som är viktigast för stunden och satsa på att hantera det bra. Ikeas varuhuschef i Västerås deklarerade att han lade all sin tid på sin personal, efter knivdådet på varuhuset. Han visade på rätt fokus i den stunden!

Säkert Företag är återförsäljare av SmartWater MärkDNA

 

SmartWater är en transparent märkvätska som används på objekt för att kunna spåra dem till sin rättmätige ägare. Märkvätskan har en unik färgkod som är registrerad till respektive ägare, vilket gör att märkta objekt endast kan spåras till en person eller organisation. Märkta objekt ökar chansen att stulna eller borttappade ägodelar hittar tillbaka till rätt innehavare. Främst har stöldmärkningen med hjälp av avskräckande dekaler en preventiv verkan mot inbrott och stöld. Vätskan lyser upp i kraftig gröngulfärg i ett speciellt UV-ljus.