februari 2015

Bedragen?

2014 anmäldes 139 000 bedrägerier i Sverige. Polisen använde i genomsnitt 152 dagar för att utreda ett av dem.. och sedan skickade de 13% av de inkomna ärenden till åklagare och resten förblev outredda och lades i balans eller också blev de nedlagda!

 

Hör du till de drabbade?